11 Endüstriyel, gerek komple bir endüstriyel tesisin demonte edilip bir yerden başka bir yere götürülerek yeniden montajının yapılması gerekse montajı yapılan tesisin devreye alınması ve işletilmesini kapsayan geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

11 Endüstriyel ekibi; Müşterinin talebi doğrultusunda sıfırdan proje dizaynı hazırlanması, bir tesisin demontajı, tüm parçaların uygun şekilde markalanması, yeni çalışma sahasına sevki ve burada tüm parçaların ilgili projeye uygun olarak bir araya getirilerek tesisin yeniden devreye alınması konularında deneyimli ve uzman profesyonellerden oluşmaktadır.

11 Endüstriyel, ilkesel olarak müşterinin yapılacak çalışma içerisindeki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir çözüm ortağı olarak hareket etmektedir.